Tel: 797-031-769

terapia poznawczo – behawioralna

Nerwica natręctw – czym jest i jak sobie z nią poradzić?

Nerwica natręctw, inaczej zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (obsessive-compulsive disorder – OCD) dotyka 2 – 3% populacji. Ten rodzaj zaburzenia może przybierać różne formy. Najczęściej jednak w znaczny sposób upośledza funkcjonowanie, nie tylko chorego, ale również jego rodziny i bliskich. Badania pokazują, że osoby zmagające się z nerwicą natręctw bardzo często doświadczają wykluczenia ze społeczeństwa. Jest to spowodowane zaniżoną samooceną, trudnościami z nawiązywaniem relacji oraz funkcjonowaniem na gruncie zawodowym. Jeżeli ten problem jest Ci znajomy i zastanawiasz się, jak sobie z nim poradzić, koniecznie przeczytaj ten artykuł!

Z tego artykułu dowiesz się, czym jest nerwica natręctw, jakie są jej przyczyny i objawy oraz jak wygląda diagnostyka i leczenie tego rodzaju zaburzeń.

Nerwica natręctw – czym jest i jakie są jej przyczyny?

Nerwica natręctw, inaczej zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, to zaburzenie psychiczne, które charakteryzuje się przede wszystkim występowaniem natrętnych myśli, tak zwanych obsesji. Większość pacjentów zdaje sobie sprawę, iż owe wyobrażenia są irracjonalne, jednak wzbudzają one w nich lęk i pacjenci nie są w stanie samodzielnie się z nimi uporać. Prowadzi to do wykonywania przez nich różnego rodzaju rytuałów – zachowań kompulsywnych, które mają ukoić strach i pomóc w uporaniu się z nim.

Naukowcy w dalszym ciągu nie są całkowicie pewni, co może być przyczyną opisywanych natręctw. Podejrzewa się, iż na ich powstanie ma wpływ kilka czynników:

 • czynniki genetyczne – uważa się, że dużą rolę w tym przypadku odgrywają predyspozycje genetyczne. Dostrzega się bowiem korelację pomiędzy występowaniem zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych wśród najbliższych, na przykład rodziców, a pojawieniem się ich również u dzieci;
 • czynniki środowiskowe – z całą pewnością to, w jakim środowisku wzrastamy, a także sposób, w jaki jesteśmy wychowywani, mają ogromny wpływ na rozwój potencjalnych zaburzeń, w tym także OCD;
 • indywidualne predyspozycje – zwrócono uwagę na fakt, iż nerwica natręctw częściej występuje u osób, które mają ku temu pewne predyspozycje. W dużej mierze są to osoby z natury neurotyczne, dążące do perfekcjonizmu oraz posiadające trudne do spełnienia ambicje i aspiracje;
 • uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego – badania neuroobrazowe wykonywane u osób zmagających się z nerwicą natręctw wykazują pewne nieprawidłowości w obrębie układu limbicznego i płatów czołowych. W związku z tym część naukowców dopatruje się powiązania między opisywanymi wynikami badań a występowaniem obsesji i zachowań kompulsywnych;
 • współistnienie innych chorób – nierzadko nerwica natręctw może stanowić objaw towarzyszący innym chorobom, takim jak depresja, różnego rodzaju fobie czy choroba Parkinsona.

Nerwica natręctw – objawy

Nerwica natręctw, czyli zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne posiadają szerokie spektrum objawów, zazwyczaj różniących się od siebie w zależności od pacjenta. Do najczęstszych z nich należą:

nerwica natręctw
 • obsesyjne myśli – najczęściej związane są z tym, co powoduje u danej osoby duże uczucie lęku. Obsesyjne myśli mogą przybierać formę powtarzanych słów, całych fraz czy rymów;
 • obsesyjne wyobrażenia – to scenariusze i wizje, które są stale odtwarzane w głowie osoby chorującej na OCD. W większości przypadków owe wyobrażenia mają charakter katastrofalny;
 • nawracające wątpliwości – dotyczące swoich wcześniejszych zachowań, powtarzane w głowie pytania, często bezzasadne;
 • fobie – osoby z nerwicą natręctw często odczuwają różnego rodzaju obawy i lęk przed sytuacjami dnia codziennego czy innymi ludźmi;
 • rytuały – to jeden z najczęstszych objawów występujących u pacjentów z nerwicą natręctw. Polega na silnej potrzebie wykonania pewnych działań lub powtarzaniu procesów myślowych, odbywających się w ustalonym porządku. Mogą one dotyczyć na przykład liczenia, sprawdzania, czyszczenia i mycia się.
 • stale towarzyszące poczucie lęku – często to właśnie lęk zmusza daną osobę do podejmowania skomplikowanych i stereotypowych zachowań;
 • obniżony nastrój;
 • niemożność swobodnego myślenia i działania.

Warto dodać, iż obsesyjne zachowania i myśli mogą dotyczyć tak naprawdę każdego obszaru życia. Jednak najczęściej są one związane z lękiem przed chorobami, lękiem przed bakteriami i brudem, religią, agresją, porządkiem i sprzątaniem. Tym, co łączy osoby zmagające się z nerwicą natręctw, jest fakt, iż są one świadome irracjonalności swoich zachowań. Jednak pomimo tego nie są w stanie z nich zrezygnować.

Nerwica natręctw – diagnostyka i leczenie

nerwica natręctw

Jeżeli podejrzewasz u siebie nerwicę natręctw, pamiętaj, iż niezwykle istotna jest odpowiednia diagnostyka oraz podjęcie leczenia. Badania pokazują, iż zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne bardzo często zostają zdiagnozowane nawet po upływie od dziesięciu do siedemnastu lat od wystąpienia pierwszych objawów.

Jest to związane z faktem, że opisywane zachowania często budzą poczucie wstydu u danej osoby bądź wręcz przeciwnie. Zdarza się, że w pierwszych latach choroby występujące objawy pacjent uważa za niegroźne przyzwyczajenia. Dopiero w momencie, gdy zbyt mocno zaczynają uprzykrzać one życie, chory trafia do specjalisty.

Obecnie diagnostyka nerwicy natręctw opiera się na ocenie obrazu klinicznego pacjenta, występowaniu określonych zaburzeń utrudniających codziennie funkcjonowanie oraz poczuciu dyskomfortu odczuwanym na co dzień.

W większości przypadków leczeniem podejmowanym w pierwszej kolejności jest terapia poznawczo-behawioralna (CBT) prowadzona przez psychologa. Częstotliwość odbywanych sesji terapeutycznych dostosowuje się indywidualnie do pacjenta w zależności od nasilenia jego objawów oraz kilku innych czynników.

W niektórych przypadkach może okazać się niezbędnym wdrożenie również odpowiedniej farmakoterapii. Jednak decyzję o tym podejmuje psychiatra w oparciu o ocenę dotychczasowych efektów terapii oraz obrazu klinicznego osoby z nerwicą natręctw.

Umów się na konsultację z jednym z naszych psychologów

Zainteresował Cię nasz artykuł i podejrzewasz, że opisywany problem może dotyczyć również Ciebie? Koniecznie umów się na wizytę z jednym z naszych psychologów! Możesz zrobić to telefonicznie lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, klikając tutaj. Oferujemy darmowe konsultacje oraz terapię prowadzoną stacjonarnie lub online.

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę specjalistów, a do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i z ogromnym zaangażowaniem. Terapia prowadzona w MindConcept opiera się na pełnym zaufaniu, zrozumieniu oraz dyskrecji. 

Pamiętaj, iż odpowiednio wcześnie podjęte działania pozwolą Ci uzyskać szybsze efekty, a przede wszystkim odzyskać komfort życia!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *