Tel: 797-031-769

terapia SI

Czym jest terapia SI?

Terapia SI stała się popularna w ostatnich latach, czyli czasach, gdy na co dzień otacza Cię ogromna ilość bodźców. Twój mózg, a ściślej mówiąc układ sensoryczny, ma za zadanie je przetworzyć. W jego skład wchodzą zmysł dotyku, węchu, słuchu, smaku, wzroku oraz mniej popularne, ale niezwykle istotne zmysły proprioceptywny i przedsionkowy.  Ich prawidłowe funkcjonowanie sprawia,[…]