Tel: 797-031-769

TUS – Trening Umiejętności Społecznych

NABÓR DO GRUP

TUS czyli Trening Umiejętności Społecznych – jest to grupowa forma pracy z osobami, które doświadczają trudności społecznych.

Jest to jedna z częściej polecanych metod pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jak również dla dzieci z ADHD, dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Można również tworzyć grupy dla dzieci, które nie mają diagnozy, ale z różnych powodów doświadczają trudności w funkcjonowaniu w grupie.

Prowadzący

Certyfikowani Trenerzy Umiejętności Społecznych

Filip Matusewicz

Oliwia Jaśkiewicz 

Jak wyglądają zajęcia?

Zajęcia odbywają się w gabinecie gdzie prowadzone są przez dwoje certyfikowanych trenerów. Każda grupa ma różną dynamikę, dlatego dobrą praktyką jest dwójka specjalistów, którzy mogą reagować na nieoczekiwane zwroty akcji podczas zajęć, co zapewnia pełne bezpieczeństwo wszystkim uczestniczącym w zajęciach.

Zajęcia mają między innymi formę odgrywania scenek modelowych, które mają na celu pokazania uczestnikom jak szablonowo mogłyby się zachować w codziennych sytuacjach. To znaczy, na przykład w jaki sposób mogą dołączyć się do rozmowy, którą prowadzą ich znajomi z klasy.

Czy moje dziecko powinno uczestniczyć w takich zajęciach?

W momencie w którym zauważamy trudności w funkcjonowaniu dzieci w grupie, bądź w kontaktach z druga osoba, które mogą nastręczać im problemów, wtedy można rozważyć dziecka na zajęcia TUS, które nie są wymogiem, ale które mają na celu wsparcie w odnalezieniu się w sytuacjach społecznych. Jeśli nie jesteś pewny jak Twoje dziecko radzi sobie w codzienności, możesz omówić to z wychowawcą, psychologiem, bądź osobą która ma na codzień styczność z Twoim dzieckiem, który może zarekomendować udział w zajęciach.

Co moje dziecko może zyskać dzięki udziałowi w zajęciach TUS?

Uczestnicy zajęć TUS mogą zyskać przede wszystkim większą pewność siebie w interakcjach z drugą osobą na przykład rówieśnikami oraz nauczyć się umiejętności, które pomogą im w swobodnym komunikowaniu się. Rozwój Umiejętności Społecznych niweluje również stres i poczucie niezręczności w sytuacjach początkowo dla nich trudnych, w których byli jedynie biernymi słuchaczami, ponieważ bali się popełnienia błędu czy negatywnego odbioru grupy/rozmówcy.