Tel: 797-031-769

Jak wygląda pierwsza wizyta u psychologa?

Jak wygląda pierwsza wizyta u psychologa? To pytanie zadaje sobie wiele osób przed rozpoczęciem współpracy ze specjalistą. Pierwsza wizyta u psychologa lub terapeuty w naszych gabinetach może wyglądać dwojako. Jeśli podczas pierwszych minut rozmowy pacjent deklaruje, że celem jego wizyty jest jednorazowa konsultacja czy uzyskanie porady proces jest zdecydowanie krótszy. W takim przypadku każdy z naszych specjalistów skupia się na określeniu co sprowadziło pacjenta do gabinetu. Należy się spodziewać pytania „Co w takim razie mogę dziś dla Pani/Pana zrobić?” czy też „Z czym dzisiaj Pani/Pan do mnie przychodzi?”.

Jeśli natomiast celem wizyty jest rozeznanie problemu, a pacjent jest nastawiony na możliwą większą ilość spotkań zazwyczaj mówimy już o terapii psychologicznej. W takim przypadku specjalista po krótkim zapoznaniu pacjenta z kwestiami organizacyjnymi przechodzi do przeprowadzenia wywiadu klinicznego. Taki wywiad zazwyczaj wygląda u wielu specjalisów podobnie. Na początku pacjent określa z jaką trudnością czy problemem zgłasza się do specjalisty – co skłoniło go do wizyty. Pacjent proszony jest o wskazanie przyjmowanych leków psychiatrycznych, dotychczas postawione diagnozy, hospitalizacje, inne choroby przewlekłe i historię zaburzeń zdrowia psychicznego w rodzinie. Następnie specjalista przechodzi do formułowania pytań odnoszących się do przynajmniej trzech sfer funkcjonowania:

1) funkcjonowanie rodzinne (skład rodziny, poziom utrzymywanych relacji – więzi, komunikowanie się)

2) funkcjonowanie w pracy (wykonywana praca, relacje ze współpracownikami, sytuacje stresowe)

3) funkcjonowanie w relacjach z innymi – przyjaciółmi, znajomymi, partnerami

Każdy specjalista przeprowadza wywiad zgodnie z własnymi standardami, natomiast u każdego można spodziewać się poruszenia tych trzech kwestii. Wywiad zazwyczaj zajmuje 2-3 spotkania, a następnie określane jest wstępne rozpoznanie oraz wspólnie z pacjentem formułowane są cele do dalszej pracy. Zawiera się również kontrakt terapeutyczny (zazwyczaj w formie ustnego porozumienia), który obejmuje m.in. częstotliwość spotkań, przewidywany czas ich trwania oraz sposób odwoływania spotkań. Pacjent zostaje poinformowany również o obowiązku tajemnicy ze strony specjalisty oraz warunkach, w jakich tajemnica nie obowiązuje (zagrożenie zdrowia lub życia).

Teraz, gdy już wiesz jak wygląda pierwsza wizyta u psychologa, widzisz, że nie musisz się obawiać! Zapraszamy na wizytę!