Tel: 797-031-769

Jak zbadać iloraz inteligencji?

jak zbadać iloraz inteligencji

jak zbadać iloraz inteligencji? To ciekawe pytanie! Inteligencja jest konstruktem złożonym z wielu mniejszych zdolności. Z tego właśnie względu testy, które pozwalają na jej ocenianie również są zróżnicowane. Co ważne do diagnozowania intelektu kompetencje i dostęp mają tylko osoby, które ukończyły jednolite studia psychologiczne. Psycholodzy dysponują specjalnie opracowanymi przez zespół wielu psychologów-badaczy testami do diagnozy inteligencji.

Czy łamigłówka bada intelekt?

Testów tych nie należy utożsamiać z różnymi łamigłówkami, które przedstawiane są w Internecie jako „testy inteligencji”. Testy opracowane przez psychologów są rzetelne i nie są udostępniane w ten sposób. Psycholodzy dysponują osobnymi testami dla dorosłych, dla dzieci, ale także dla innych. Na przykład osób, które np. nie mają zdolności generowania mowy – wszystko zależy od problemu, z jakim zmaga się pacjent.

Jak zbadać iloraz inteligencji? Jakwygląda badanie?

Niektóre narzędzia wykorzystywane w diagnozie psychologicznej nie dają pełnego obrazu inteligencji. Są bowiem krótkie, mają formę zeszytów zawierających różne matryce, które wymagają od badanych wykonywania coraz bardziej skomplikowanych operacji myślowych. Tego typu badanie zajmuje około 30 min. Są jednak bardzo pomocne przy prowadzeniu wstępnych spotkań i do wstępnej diagnozy funkcjonowania poznawczego. Z kolei do diagnozy inteligencji ogólnej, czyli do przygotowania bardziej wszechstronnego opisu funkcjonowania intelektualnego pacjenta, psycholodzy wykorzystują bardziej skomplikowane narzędzia złożone z kilkunastu mniejszych tzw. „podtestów”.

W przypadku niektórych podtestów zadanie pacjenta polega na odpowiedzeniu na różnorodne pytania, które dotyczą wiedzy typowo szkolnej, ale także wiedzy i kompetencji społecznych. Z kolei inne podtesty nie wymagają użycia słów, gdyż polegają na układaniu różnych elementów oraz rozwiązywaniu łamigłówek, mając za zadanie sprawdzać m.in. poziom umiejętności wzrokowo-przestrzennych osoby badanej. Tego typu badanie trwa ok. 2 godziny i wymaga dużego zaangażowania zarówno ze strony pacjenta, jak i psychologa.

Co istotne – każdą diagnozę prowadzoną za pomocą testu inteligencji poprzedza obszerny wywiad z pacjentem. Może zdarzyć się tak (szczególnie w przypadku tych bardziej obszernych narzędzi diagnostycznych), że wywiad i wykonywanie testu prowadzone są na dwóch osobnych wizytach.

Zapisz się na badanie inteligencji

Sabina Barszcz – ZnanyLekarz.pl